Dzięki nam codziennie masz szansę

NA ZNALEZIENIE PRACY
W KRAJU I ZA GRANICĄ!

Jesteśmy jedną z największych w Polsce agencji zatrudnienia, działamy z powodzeniem na wielu rynkach zagranicznych oraz na rynku polskim.

Od 2005 oferujemy prace za granicą, biorąc na siebie wszystkie formalności związane z legalnym zatrudnieniem. Jako doświadczeni specjaliści wiemy, że przed podjęciem decyzji o wyjeździe, każdy chce uzyskać odpowiedzi na kilka pytań. Poniżej lista tych, które wydają się nam najważniejsze.Najczęściej zadawane pytania


CZYM JEST PRACA TYMCZASOWA?


To stosunek pracy pomiędzy trzema podmiotami: PRACOWNIKIEM, AGENCJĄ I PRACODAWCĄ UŻYTKOWNIKIEM.

Z definicji jest to wykonywanie pracy o charakterze sezonowym, krótkoterminowym przez pracownika na rzecz pracodawcy użytkownika.

Pracując w tym systemie podpisujesz umowę z nami, czyli z agencją zatrudnienia a swoje obowiązki, które zostaną określone w umowie pomiędzy nami a tobą, wykonujesz u i na rzecz pracodawcy użytkownika.

Jako agencja zatrudnienia zajmujemy się wypłacaniem Twojego wynagrodzenia, odprowadzaniem zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS. Jesteśmy Twoim faktycznym pracodawcą i wywiązujemy się z obowiązków pracodawcy.

Z KIM ZAŁATWIAM SPRAWY FORMALNE?


Wszelkie czynności związane z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników tymczasowych są po stronie agencji pracy tymczasowej. W związku z tym, wnioski urlopowe, zwolnienia lekarskie oraz inne dokumenty usprawiedliwiające nieobecności pracownika w pracy należy dostarczyć agencji, natomiast termin urlopu i jego długość uzgadniasz z pracodawcą użytkownikiem (bezpośrednio bądź przez koordynatora).

JAKĄ UMOWĘ OTRZYMUJE PRACOWNIK TYMCZASOWY?


Każdy zatrudniany przez Work Service Express pracownik otrzymuje umowę o pracę na czas określony, to jest na czas trwania projektu oddelegowania. Z umową o pracę na czas określony, wiąże się to, co ze standardową umową o pracę. Są od niej odprowadzane wszelkie należne składki, masz prawo do urlopów wypoczynkowych i zwolnienia chorobowego, a okres składkowy liczy się do Twojej przyszłej emerytury. Umowa, którą podpiszesz powinna zawierać następujące dane: rodzaj pracy, wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy, wartość wynagrodzenia oraz termin i sposób jego wypłaty.

JAK WYGLĄDA REKRUTACJA PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO?ROZMOWA TELEFONICZNA OBEJMUJĄCA NASTĘPUJĄCE PUNKTY:

• oferta pracy,
• warunki pracy,
• stawka wynagrodzenia,
• wstępna weryfikacja predyspozycji kandydata.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA W ODDZIALE:

• Weryfikacja dokumentów (świadectwa pracy, czasami świadectwa ukończenia szkoły)

PODPISANIE UMOWY
JAKIE DANE I DOKUMENTY SĄ KONIECZNE DO ZAWARCIA UMOWY?


AGENCJA MA PRAWO WYMAGAĆ OD PRACOWNIKA PODANIA W KWESTIONARIUSZU OSOBOWYM DANYCH KONIECZNYCH DO ZAWARCIA UMOWY. SĄ TO:

• imię i nazwisko,
• imiona rodziców,
• data i miejsce urodzenia,
• adres zamieszkania, adres do korespondencji,
• wykształcenie,
• przebieg dotychczasowej pracy zawodowej.                                                       
JAKIE DOKUMENTY SĄ NIEZBĘDNE DO ZATRUDNIENIA?


• wypełniony kwestionariusz osobowy,
• świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy (dotyczące zatrudnienia w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie),
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje niezbędne do wykonywania danej pracy,
• orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
CZY WORK EXPRESS POBIERA ODE MNIE PROWIZJĘ ZA ZATRUDNIENIE?


image/svg+xml

Nie, nie pobieramy prowizji od kandydatów ani pracowników, których zatrudniamy. Otrzymujemy prowizje od Pracodawcy Użytkownika. Jeśli jakakolwiek agencja, pobiera prowizję od pracowników bądź kandydatów, oznacza to, że łamie prawo.


Jesteś

OPIEKUNKĄ?

Wyjazd od zaraz!

Polecaj

i ZARABIAJ!