Praca we Francji a opodatkowanie dochodów

 

W ostatnich latach coraz więcej polskich pracodawców deleguje swoich pracowników do pracy w firmach zagranicznych. Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest wysoka ocena kwalifikacji polskich pracowników, a co za tym idzie, nieporównywalnie większe wynagrodzenie niż na rynku krajowym. Jednym z najatrakcyjniejszych kierunków w Europie jest Francja

Nowe możliwości zarobkowania stwarzają również szereg obowiązków, leżących zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców. Największym problemem jest prawidłowe opodatkowanie dochodów delegowanych pracowników.

Praca we Francji

Podstawowym aktem prawnym jest tutaj Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Zgodnie z art. 15 przedmiotowej umowy, wynagrodzenia za pracę mogą być opodatkowane wyłącznie w Państwie zamieszkania danej osoby, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

1) pracownik przebywa w drugim państwie (Francja) przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni (w dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się i kończącym w danym roku podatkowym),

2) wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie (Francji),

3) wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim państwie (Francji).

Jeśli pracownik przebywa w drugim państwie (Francji) w jednym okresie lub

w okresach przekraczających łącznie 183 dni (metoda oparta na „dniach fizycznej obecności”), wówczas wynagrodzenie będzie opodatkowane w tym właśnie państwie (Francji). W takim przypadku opodatkowany zostanie cały dochód uzyskany przez pracownika za cały pobyt za granicą, a płatnik (pracodawca) przestanie pobierać i odprowadzać od pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Dlatego też powstaje obowiązek odprowadzenia podatku do francuskiego urzędu skarbowego.

Osoby, które mieszkają w Polsce a uzyskują dochody z zagranicy (Francji), podlegają przepisom polskiego prawa podatkowego. Nakłada to na nie nieograniczony obowiązek podatkowy, co oznacza, że w kraju płaci podatek od wszystkich swoich dochodów. Zgodnie z cytowaną powyżej umową, istnieją dwie metody unikania podwójnego opodatkowania. W przypadku umowy pomiędzy Polską a Francją ma zastosowanie art. 23 ust. 1 ppkt. a.

a) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga przychody lub posiada majątek, które, stosownie do postanowień niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu we Francji, wówczas Polska – z zastrzeżeniem postanowień punktu b), wyłączy te przychody albo ten majątek spod opodatkowania; może jednak, przy ustalaniu podatku od pozostałego dochodu albo pozostałego majątku tej osoby, zastosować stawkę podatkową, która zostałaby zastosowana, gdyby te przychody albo ten majątek nie zostały wyłączone spod opodatkowania,

Oznacza to, zastosowanie metody wyłączenia z progresją. Przewiduje ona, że dochód osiągnięty za pracę wykonaną za granicą przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce jest zwolnione od podatku w Polsce. Jednak dochód ten będzie miał wpływ na wysokość stawki podatkowej, stosowanej do opodatkowania dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Zaufali nam
Należymy do
Certyfikat Marszałka Województwa Śląskiego nr 1116
© Work Express Sp. z o.o. 2016